Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018

Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 38b


Hồi thứ 38b
HOA KHUÊ CÁC LẬP MƯU NƠI NHÀ NGHỈ
BƯỚM GIANG HỒ TRÚNG KẾ CHỐN PHÒNG THE


Lại nói, em của Tôn Quyền là Tôn Dực làm thái thú ở Đan Dương, tính nóng lại hay rượu, khi say thường hay đánh đập quân lính. Vợ của Dực là Từ thị nhiều lần khuyên giải, nhưng Dực không nghe.

Cấp dưới của Tôn Dực là Vỉ Lãm và Đái Viên không phục, vẫn có ý muốn giết Dực. Hai người liền kết bạn tâm phúc với tên trợ lý của Dực là Biên Hồng, cùng nhau bàn kế xuống tay.


Ảnh: Biên Hồng rút dao chém Tôn Dực
Một hôm, các huyện lệnh và tướng tá đều họp nhau ở Đan Dương. Dực mở tiệc khoản đãi.

Đến chiều, tiệc tan, Biên Hồng theo Tôn Dực ra ngoài cửa, rút dao chém chết Dực. Vỉ Lãm và Đái Viên liền đổ tội cho Biên Hồng, bắt Hồng đem chém ở chợ.

Tôn Dực chết rồi, hai người Vỉ, Đái thừa thế cướp đoạt của cải, tỳ thiếp của Dực. Vỉ Lãm thấy Từ thị ngon lành cành đào, mới gạ gẫm rằng: “Nàng bây giờ là hoa vô chủ, mà ta lại có ơn báo thù cho chồng nàng. Hay là nàng bất chấp tất cả, tạ ơn ta một nhát thì mới nên mới phải?”


Ảnh: “Nàng bây giờ là hoa vô chủ!”
Từ thị thưa: “Chồng thiếp chết chưa được mấy ngày, thiếp đâu nỡ thế. Xin hãy gắng đợi đến ngày ba mươi sửa lễ trừ phục, rồi sẽ xin bày trò ấm chén cũng chưa muộn”.

Lãm đồng ý, về nhà ôm gối chờ đợi.

Từ thị lập tức gọi hai tướng tâm phúc cũ của chồng là Tôn Cao và Phó Anh đến, khóc bảo rằng: “Khi chồng thiếp còn sống, vẫn thường bảo hai ông là người trung nghĩa. Nay hai thằng giặc Vỉ, Đái giết chồng thiếp, cướp cả của cải cho chí kẻ hầu người ở đem chia nhau. Vỉ Lãm lại muốn xoạc cả thiếp nữa. Thiếp đã phải giả cách vâng lời cho yên lòng nó. Hai tướng quân nên giúp thiếp trừ hai thằng giặc ấy để rửa thù này”.


Ảnh: Từ thị sai Tôn Cao và Phó Anh ra thuê nhà nghỉ phục sẵn
Từ thị nói xong bèn sụp xuống lạy.

Tôn Cao, Phó Anh cùng khóc nói: “Hai chúng tôi ngày xưa đều được đội ơn phu quân. Phu nhân đã sai khiến, dám đâu không hết sức!”

Hết ba mươi ngày, Từ thị gọi Tôn Cao và Phó Anh đến trước, sai ra một nhà nghỉ gần đó thuê phòng phục sẵn, rồi bày đồ tế lễ, than khóc như đúng rồi.

Tế xong, nàng bỏ áo tang ra, tắm gội xông hương, diện váy ngắn áo hai dây, trang điểm rực rỡ, rồi hẹn Vỉ Lãm đi nhậu. Lãm mừng lắm.

Nhậu nhẹt hồi lâu, Từ thị rủ Lãm vào nhà nghỉ để tâm sự. Lãm mừng quýnh, lảo đảo bước vào. Từ thị liền hô lớn lên: “Hai tướng quân Tôn, Phó đâu rồi?”


Ảnh: Từ thị rủ Vỉ Lãm vào nhà nghỉ tâm sự
Hai tướng từ dưới giường lồm cồm bò ra. Vỉ Lãm chưa kịp trở tay, đã bị Phó Anh và Tôn Cao đấm đá sưng vêu cả mặt mũi, đoạn lục túi lấy hết tiền bạc và điện thoại di động, nhét giẻ vào miệng rồi trói lại, nhốt vào nhà tắm.

Từ thị lại gọi điện rủ Đái Viên đến. Viên thấy món ngon tưởng dễ xơi nên lập tức đến ngay.

Đái Viên vừa bước vào phòng, cũng bị Tôn Cao và Phó Anh từ dưới gầm giường bò ra đấm đá cho một chập rồi lấy hết tiền bạc, điện thoại. Từ thị lại mặc đồ tang phục, và sai hai tướng Tôn, Phó gọi điện báo cho Tôn Quyền.

Được một lát, Tôn Quyền dẫn quân mã đến Đan Dương, thấy Vỉ Lãm và Đái Viên đã bị khống chế, liền lập biên bản, giải hai người về phường xét hỏi.


Ảnh: Tôn Cao và Phó Anh xông ra đánh Vỉ Lãm
Người Giang Đông ai cũng khen Từ thị cao tay và chê Vỉ Lãm, Đái Viên dại gái. Đời sau có thơ rằng:

Đừng tưởng gái xinh mà dễ xơi
Nhiều khi khó nhá lắm ai ơi!
Chớ dại mắc mưu vào nhà nghỉ
Kẻo rồi bị đấm hết cả hơi!


Muốn biết Vỉ Lãm và Đái Viên bị Tôn Quyền xử lý dư lào, xem hồi sau mới rõ.

Xem thêm:
- Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 91b
- Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 78b
- Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 34b
- Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 23b
- Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 16b
- Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 8b
- Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 1b

10 nhận xét:

 1. Những tưởng Vỉ Lãm với Đái Viên bị đem chém ngay, ai dè xứ Giang Đông vốn nơi ở của bậc nhân nghĩa nên xử trí thập phần tử tế. Theo tôi nghĩ Tôn Quyền cùng lắm chỉ phạt cảnh cáo là cùng, người chết thì cũng chết rồi mà.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo truyện của La tiên sinh thì Vỉ Lãm và Đái Viên vị hai tướng Phó, Tôn chém chết trong nhà nghỉ. Nhưng thực tế diễn ra lại không phải như thế. Đầu tiên Quyền cũng định bỏ tù Vỉ, Đái vài năm để nghiêm pháp lệnh, nhưng sau đó Quyền thấy hai kẻ kia sức khoẻ yếu, lại đã từng làm việc trong nha phủ, nên Quyền quyết định chỉ nhốt bộ quần áo của chúng mấy tháng thôi!

   Xóa
  2. Thế Tào thừa tướng không có ý kiến gì sao?

   Xóa
  3. Tào Thừa tướng trước đó cũng có một tiền án đòi chén Châu thị nên đành giả câm giả điếc, sợ triều đình lật lại án cũ! :))

   Xóa
  4. à hóa ra tay đã nhúng chàm rồi. Nhưng hiện nay có loại nước đặc biệt khiến ai trót nhúng chàm chỉ cần ăn năn hối lỗi là sạch sẽ, tiên sinh có biết nước đó chăng

   Xóa
  5. Kẻ hèn ngu dốt, chưa nghĩ ra được đó là nước gì, xin tiên sinh chỉ giáo!

   Xóa
  6. Tiên sinh cứ học theo lối của đám Thôi Châu Bình thế?

   Xóa
  7. Kẻ hèn quả tình không biết, nên không dám đánh trống qua cửa nhà sấm!

   Xóa
 2. Hi hi hi... ý nghĩa... ý nghĩa...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đa tạ lão tiền bối đã ghé thăm!

   Xóa