Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

Bị ốm nằm nhà


Hôm nay bị ốm nằm nhà
Mà sao thấy khỏe như là đi chơi
Đã lâu mới được thảnh thơi
Ung dung tự tại ở nơi thư phòng
Tạm quên những việc chưa xong
Chỉ ngồi lướt nét, đầu không nghĩ gì
Ở nhà cũng chẳng mấy khi
Được hôm bị ốm, thôi thì xoã luôn!

2 nhận xét: