Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

Người đi làm chính sách


Thôi nhé từ nay Tín dụng ơi
Chúng mình cách biệt tựa muôn khơi
Kẻ ở tầng 2, người tầng 4
Nghĩ đã thấy buồn, lệ muốn rơi

Gắn bó với nhau mấy năm trời
Bây chừ các thím ở một nơi
Còn tôi điều động sang ban khác
Tự nhiên trong dạ thấy chơi vơi

Chuyển bàn chuyển ghế mệt rã rời
Vác thêm máy tính tưởng đứt hơi
Đã lâu mới được phen kê dọn
Quần thời nhầu nhĩ, áo tả tơi

Như thế là xong chuyện chỗ ngồi
Từ nay bắt đầu việc mới thôi
Tập quen với nghiệp làm chính sách
Để cho đồng vốn sớm sinh sôi

1 nhận xét: