Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 8c


Hồi thứ 8c
VƯƠNG TƯ ĐỒ DỤNG MƯU TRÊN BÀN RƯỢU
ĐỔNG THÁI SƯ HÀNH LỄ DƯỚI CÁI MÔNG


Trước nói, quan tư đồ Vương Doãn mời Lã Bố đến phủ uống rượu rồi hứa gả Điêu Thuyền cho Bố. Lã Bố mừng lắm, hai ba lần tạ đi tạ lại, rồi lui về.

Được vài hôm, Vương Doãn ở trong triều gặp Đổng Trác, nhân thể không có Lã Bố ở đấy, bèn thụp xuống đất lạy, nói rằng: “Tôi muốn rước thái sư quá bước lại nhà tôi xơi chén rượu, nhưng không biết thái sư có lòng hạ cố chăng?”


Ảnh: “Tôi muốn rước thái sư quá bước lại nhà tôi xơi chén rượu”
Trác nói: “Được quan tư đồ mời, tôi xin đến ngay”.

Doãn lạy tạ, về nhà, trang hoàng nhà cửa lịch sự, bày đủ các món sơn hào hải vị, giữa gian sảnh, kê một cái sạp; gấm vóc rải cả xuống đất; trong ngoài trướng rủ màn che.

Buổi trưa hôm sau, Đổng Trác đến, Doãn mặc áo đại trào ra đón, lạy hai lạy rồi mời vào. Trác xuống xe, tả hữu hơn một trăm người vác kích đi thẳng vào nhà, đứng xếp thành hai hàng. Doãn xuống dưới thềm lạy hai lạy, Trác sai người dắt Doãn lên ngồi bên cạnh.

Doãn nói: “Công đức thái sư to lắm! Y Doãn, Chu Công ngày xưa cũng không bằng!”

Trác mừng lắm. Doãn sai tấu nhạc và dâng rượu, rất là cung kính.


Ảnh: Đổng Trác đến, Doãn mặc áo đại trào ra đón
Đến chiều Trác uống rượu đã say, Doãn mời Trác vào nhà trong. Trác quát giáp sĩ lui ra. Doãn bưng một chén rượu, mừng Trác rằng: “Chúng tôi thuở nhỏ có học thiên văn, đêm xem tượng trời, thấy khí số nhà Hán đã hết. Thái sư công đức đã vang lừng cả thiên hạ. Ngày xưa, vua Thuấn nối ngôi vua Nghiêu, vua Vũ nối ngôi cho vua Thuấn. Thế là hợp lòng trời và lòng người lắm”.

Trác nói: “Ta có đâu dám mong như thế!”

Doãn nói: “Xưa nay người có đạo thay người vô đạo, người không có đức nhường người có đức, có gì là không đúng”.


Ảnh: “Công đức thái sư to lắm!”
Trác cười nói rằng: “Nếu mệnh trời về ta, tư đồ phải làm nguyên huân”. Doãn lạy tạ.

Bấy giờ đèn nến đốt sáng choang, chỉ có mấy đứa hầu gái đứng hầu rượu và dâng đồ ăn.

Doãn nói: “Phường nhạc không đáng đem ra cung phụng thái sư. Nay có một con hát của nhà, xin thái sư cho phép được gọi ra hầu”.

Trác nói: “Hay lắm!”


Ảnh: Điêu Thuyền đứng ở ngoài mành lượn múa dịu dàng
Doãn mới sai kéo bức màn ra, đàn sáo vang lừng, Điêu Thuyền đứng ở ngoài mành lượn múa dịu dàng, ở ngoài trông vào thực là ngoạn mục.

Điêu Thuyền múa xong, Trác gọi lại gần. Điêu Thuyền ở ngoài thềm đi vào, lạy hai lạy.

Trác thấy Điêu Thuyền dung nhan xinh đẹp bèn đưa tay vỗ vào mông nàng.

Vương Doãn trông thấy liền hỏi: “Thái sư sao lại làm chuyện càn quấy như vậy?”

Trác cười: “Càn quấy ư? Ở vương triều Đại Hán ta, vỗ mông nhau cũng như một lời chào hỏi thôi mà!”

Vương Doãn không biết nói lại thế nào, bèn sai Điêu Thuyền dâng rượu.

Trác cầm lấy chén rượu hỏi rằng: “Xuân xanh năm nay bao nhiêu?”


Ảnh: “Xuân xanh năm nay bao nhiêu?”
Điêu Thuyền thưa: “Tuổi tiện thiếp vừa đôi tám”.

Trác cười nói rằng: “Nàng không có cảm giác gì à? Ta hỏi thật đấy. Nãy giờ ta đã sờ soạng hết cơ thể nàng mà nàng không biết à?”

Điêu Thuyền nghe nói giật mình, lấy tay che người, đoạn hỏi Trác: “Thái sư sờ soạng tiện thiếp hồi nào?”

Trác đáp: “Nãy giờ trong suy nghĩ của ta, ta đã khám phá, sờ soạng hết cơ thể của nàng mà nàng không biết à?”

Điêu Thuyền chưa biết trả lời ra sao thì Vương Doãn vội chen ngang: “Thái sư là quan đầu triều, xin hãy dè chừng! Nếu cứ tiếp tục nói chuyện như thế này, e là thiên hạ sẽ chê cười thái sư quấy rối tình dục!”


Ảnh: “Ta đã sờ soạng hết cơ thể nàng mà nàng không biết à?”
Đổng Trác nói: “Chỉ là vỗ mông và hỏi chuyện, sao gọi là quấy rối tình dục được? Đây chẳng qua là việc làm xuất phát từ tính cách bỗ bã, bản năng của lão phu cũng như môi trường hoạt động khá đặc thù của những người xông pha trên lưng ngựa. Việc đánh mông nhau là hành động bình thường, giống như ở trên sân triều, các quan trao đổi giúp nhau lấy một ly nước hay hỏi thăm nhau vậy!”

Vương Doãn nói: “Tôi phản đối suy nghĩ này của thái sư. Tôi khẳng định rằng đó chính là hành động quấy rối tình dục!”

Đổng Trác đáp: “Lão phu không hiểu thế nào là quấy rối tình dục. Nhưng ví thử lời nói và hành động của lão phu có gây ảnh hưởng đến quan tư đồ và tiểu thư đây, khiến tư đồ và tiểu thư cảm thấy không ổn về mặt cảm xúc, thì lão phu xin gửi một lời xin lỗi đến những người bị tổn thương về mặt cảm xúc!”

Trác nói xong bèn lên kiệu về phủ, để lại Vương Doãn và Điêu Thuyền đứng nghệt mặt như ngỗng ỉa vì không hiểu Đổng thái sư vừa nói cái gì.

Đời sau có thơ rằng:

Lạ thay hành xử kiểu Đổng công
Mồm sao không nói, lại vỗ mông?
Còn dám rêu rao: ấy chào hỏi
Có chăng, súc vật mới giống ông!


Muốn biết Vương tư đồ và Điêu Thuyền sẽ phản ứng dư lào sau màn xin lỗi này của Đổng thái sư, xem hồi sau mới rõ!


Xem thêm: Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 8b

8 nhận xét:

 1. Văn tiên sinh nhẹ nhàng thâm thúy, đọc thật chẳng biết đâu là nguyên tác đâu là phóng tác. So văn Tôi với tiên sinh quả thật quá thô lậu thật chẳng khác nào ngựa hèn so với kỳ lân, quạ đen sánh với phượng hoàng.
  Trác may mắn vỗ mông bà cô ngoài đôi tám nếu không thì cũng khốn đốn với Doãn đại phu cho mà xem.
  Mà tôi cũng đang có hồi biên thêm về Đồng Chí Trác. Văn tôi tuy thô lậu cũng xin mời tiên sinh nghé qua.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đa tạ tiên sinh đã động viên!

   Kể hèn nghĩ, ví thử mà Điêu Thuyền chưa đến 16 tuổi thì Đổng thái sư cùng lắm cũng chỉ bị nhốt bộ áo quần chứ chắc chả hề hấn gì!

   Xóa
  2. Nếu quả thật thế thì muôn dân cùng oán, người trời đều căm hận! Luật pháp nhà Đại Hán đến độ hoang tàn như thế bảo sao lòng dân nó ngao ngán.

   Xóa
  3. Nhưng Đổng Trác là người lớn tuổi, lại có nhiều thành tích, nên xử nhẹ như vậy cũng hợp lí mà! :v

   Xóa
  4. Theo lẽ của Tháo, ngôi càng cao, uy càng lớn thì càng phải răn mình. Chí ít cũng phải như Tháo, cắt tóc thay đầu thì giờ cắt cái đám "dây dợ" ở chỗ đó thay cho... chứ lị =_=

   Xóa
  5. Tiên sinh dạy chí phải! :)))))))))))))

   Xóa
 2. Thật thâm thúy!
  DVD thưởng thức... thưởng thức...

  Trả lờiXóa