Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

Nghỉ lễ ở nhà


Bữa nay giải phóng miền Nam
Nhà em bổ mấy quả cam ăn mừng
Đĩa cam thì bé quá chừng
Mà em vẫn chén tưng bừng như ai
Hôm nay cùng với ngày mai
Toàn dân nghỉ lễ những hai ngày liền
Đi chơi thì sợ tốn tiền
Lại thêm bệnh dịch thêm phiền người ra
Tính gần rồi lại tính xa
Nghĩ lui nghĩ tới, ở nhà cho xong!

2 nhận xét: