Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2023

Ngày đẹp trời


Bữa nay thấy bảo đẹp trời
Thế nên cũng muốn đi chơi lòng vòng
Ấy dưng nhiều việc chưa xong
Chứ không thì đã nhong nhong ngoài đường
Giá như có kẻ nào thương
Làm giúp để được ra đường đi chơi...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét