Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

Mùa xuân ở Quảng Bình và Hà Tĩnh


Thôi thế là xuân đến nữa rồi
Lại phải nghe bài nhắc ỉ ôi
Lại nghe thúc giục làm việc nhớn
Nghĩ sao mà khổ cái thân tôi!

Tết đến lòng ai cũng bồi hồi
Người ta tí tởn lượn khắp nơi
Còn tôi nha nhẩn ngồi oánh chén
Hết rượu đến trà, lại thịt xôi

Tôi nghĩ, việc đâu có đó rồi
Làm sao phải xoắn chuyện lôi thôi
Trước tiên cứ biết vui và thú
Còn những chuyện kia, kệ bố đời!

Ghi chú:
1. Tiêu đề của bài thơ được đặt riêng cho những kẻ nhàn cư vi bất thiện. Còn quý anh chị nếu không có nhiều thời gian để đọc cả một đoạn dài thế kia thì có thể đọc gọn lại thành “Xuân bình tĩnh”.
2. Xem thêm: “Mưa xuân” - phiên bản bụp chát hự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét