Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2021

Mưa thu uống trà
Ngoài hiên thánh thót mưa rơi
Còn tôi thư thả ngồi chơi trong nhà
Nhón tay pha một ấm trà
Uống xong tự hỏi mình già hay chưa?

(*) Câu đầu có mượn tí lời của bác Phong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét