Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Tây du ký tân biên - Hồi 2


Hồi thứ 2
ĐƯỜNG TAM TẠNG RÁT LỜI ĐÒI GIẢM GIÁ
TÔN NGỘ KHÔNG PHẪN CHÍ MUỐN THĂNG THIÊN


Trước nói, Tôn Ngộ Không mang điều hoà nhiệt độ từ Điện máy Xanh về, liền bật lên để giải cứu chúng sanh xứ Rồng Bay.

Bá tánh trong vùng thoát được cơn nóng thì mừng vui khôn xiết, rủ nhau làm cơm chay thết đãi thầy trò Đường Tăng. Cơm nước xong xuôi, ông lão liền soạn sửa giường chiếu để mời thầy trò đi nghỉ.

Qua ngày hôm sau, thầy trò Đường Tăng đang chuẩn bị hành lý để tiếp tục hành trình, thì thấy có một đạo đồng đến tìm ông lão. Hắn chính là đồ đệ của Điên Nặng đạo sư, người bán điện sinh hoạt cho bá tánh vùng Rồng Bay.

Đạo đồng chìa ra một cái trát đòi nợ, nói rằng tiền điện mà ông lão phải trả tháng này là mười lượng bạc.

Ông lão nghe nói giật mình, mới hỏi đạo đồng: “Tại sao tháng trước lão chỉ phải trả tiền điện có mấy quan tiền, mà tháng này lại phải trả đến những mười lượng?”

Đạo đồng nói: “Ấy là do Điên Nặng đạo sư vừa quyết định tăng giá bán điện thêm mấy phần trăm, nên số tiền mà lão phải trả mới tăng lên như thế!”

Ngộ Không nghe thấy liền hỏi đạo đồng: “Giá bán điện chỉ tăng thêm vài phần trăm, hà cớ tiền điện lại tăng lên đến mấy chục lần là sao?”

Đạo đồng đáp: “Ấy là do tháng này dài hơn tháng trước, hơn nữa đã vào mùa nóng, các hộ dùng điện để chạy điều hoà, nên tiền điện phải tăng lên nhiều!”

Ngộ Không nói: “Tháng này cũng chỉ dài hơn tháng trước ba ngày, còn điều hoà nhiệt độ cũng chỉ mới chạy từ hôm qua, nên không thể có chuyện tiền điện tăng nhiều như vậy được!”

Đạo đồng nói: “Kẻ hèn chỉ thu tiền theo giá mà Điên Nặng đạo sư đưa ra. Có gì thắc mắc thì các sư phụ đến gặp đạo sư mà hỏi!”

Đường Tăng nghe nói liền kêu đạo đồng dẫn đường, cùng các đồ đệ và ông lão đến đạo quán gặp Điên Nặng đạo sư hỏi cho ra nhẽ.

Chào hỏi xong xuôi, Đường Tăng nói: “Đạo trưởng là người tu hành, ắt biết phải luôn làm điều nhân đức. Ấy thế mà nhằm lúc chúng sanh cần dùng điện nhiều nhất, đạo trưởng lại cho tăng giá điện, há chẳng phải bất nhân quá lắm ru?

Điên Nặng đạo sư nghe nói, chỉ vuốt râu cười mà rằng: “Sư phụ từ bên Đông Thổ Đại Đường qua đây nên có điều chưa rõ. Giá điện tăng thì mọi người đều được lợi, nên bần đạo mới điều chỉnh giá điện lên thêm mấy phần như vậy đặng làm lợi cho bá tánh!”

Đường Tăng nói: “Mô Phật! Lợi đâu chưa biết, bần tăng chỉ thấy chúng sanh khốn khổ vì không có tiền mua điện để làm mát. Bá tánh quanh đây toàn người nghèo cả, nếu giá điện cứ tăng như vậy, thì làm sao mà qua được nạn nóng này đây?”

Điên Nặng đạo sư nói: “Giá điện mà bần tăng đưa ra là giá bậc thang, người nghèo chỉ dùng quạt và bóng đèn thắp sáng thì không ảnh hưởng gì cả. Còn những người dùng đến máy điều hoà để làm mát thì chắc chắn là kẻ có tiền rồi, không được coi là người nghèo nữa!”

Tôn Ngộ Không nãy giờ đứng ngoài, nghe Điên Nặng đạo sư nói năng ngang ngược quá, liền rút thiết bảng ra toan đập chết hắn cho hả giận.

Điên Nặng đạo sư trông thấy Ngộ Không làm dữ thì không hề sợ hãi, chỉ tủm tỉm cười mà nói: “Nếu Đại Thánh đập chết bần đạo đây, thì giá điện sẽ tăng gấp rưỡi, gấp đôi ngay! Lúc đó mà bá tánh khốn khổ hơn vì không trả được tiền điện, ấy là do lỗi của Đại Thánh!”

Đường Tăng nghe nói thì sợ chúng sanh bị vạ lây, vội đưa tay cản Ngộ Không lại.

Ngộ Không một mặt vừa nể sư phụ, mặt khác lại vừa sợ chúng sanh phải trả tiền điện nhiều hơn, liền thu thiết bảng lại đút vào tai, nói rằng: “Đòi giảm giá điện không được, đập chết đứa bán điện cũng không xong. Vậy thì để lão Tôn lên trời kêu Ngọc hoàng Thượng đế làm mưa xuống cho chúng sanh đỡ nóng!”

Nói rồi nhún mình nhảy lên mây, dùng cân đẩu vân bay thẳng đến Điện Linh Tiêu.

Ấy thực là:

Rát họng tốn hơi mà chẳng được
Đành phải kêu trời chứ biết sao!


Chưa biết phen này Tôn Ngộ Không lên trời kêu mưa hay dở thế nào, xem hồi sau mới rõ!

Xem thêm: Tây du ký tân biên - Hồi 1

3 nhận xét: