Thứ Ba, 18 tháng 8, 2020

Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 25b


Hồi thứ 25b
QUAN VÂN TRƯỜNG BẢY PHEN ĐÁNH CHÉN
TÀO A MAN MỘT PHÁT CÁCH LY

Trước nói, Quan Vân Trường bị quân Tào vây trên núi đất, không đường tiến thoái, đành phải xuống hàng. Tào Tháo cả mừng, mở tiệc yến khoản đãi, hôm sau rút quân về Hứa Xương.

Về đến Hứa Xương, Tháo sai sửa sang ngay thừa phủ cho Quan Vân Trường ở. Vân Trường chia một nhà làm hai viện, viện trong để hai phu nhân của Huyền Đức ở, còn mình thì ở nhà ngoài cùng với Tôn Càn.

Từ khi Quan Vân Trường đến Hứa Xương, Tháo đãi rất hậu, ba ngày một tiệc nhỏ, năm ngày một tiệc lớn. Đến hạ tuần tháng 9, Tháo lại cho Vân Trường đưa hai phu nhân sang Lạc Dương du ngoạn mấy hôm rồi trở lại Hứa Xương.

Xảy năm đó Trung Nguyên có dịch viêm đường hô hấp, Tháo truyền lệnh toàn thể bá tánh phải ở yên trong nhà, ai không có việc gấp thì không được ra đường. Lại sai thái y viện phải thăm khám cho những người vừa từ nơi khác trở về Hứa Xương.

Quan Vân Trường được tin ở Lạc Dương có nhiều người bị viêm đường hô hấp, liền cùng bọn Tôn Càn và gia quyến Huyền Đức tự cách ly tại nhà. Cuối tháng 9, kết quả xét nghiệm nhanh của thái y viện cho 4 người trong phủ Vân Trường đều âm tính.

Sang tháng 10, Vân Trường đi làm bình thường ở phủ Tào, trong trướng chỉ có một mình. Trưa 8/10, Tào Tháo mời Vân Trường dự tiệc cùng các tướng, khoảng 20 người. Chiều cùng ngày, Vân Trường tiếp tục ăn tiệc cùng các quan trong phủ thừa tướng, khoảng 15 người.

Tối 9/10, Vân Trường ăn yến cùng các mưu sĩ của Tháo, khoảng 8 người. Ngày 11/10, Vân Trường dự tiệc với các các tướng hầu cận thừa tướng, khoảng 8 người.

Trưa 15/10, Tào Tháo lại mở tiệc đãi Vân Trường cùng các quan văn võ trong phủ, khoảng 20 người. Tối ngày 15/10, Vân Trường về phủ, sai gia nhân mở tiệc uống rượu cùng Tôn Càn và gia quyến của Huyền Đức, tổng cộng 6 người.

Sáng 16/10, Tháo sai thái y viện đến phủ Vân Trường lấy mẫu xét nghiệm phản ứng khuếch đại gen cho người trong phủ. Tối cùng ngày, Vân Trường lại ăn tiệc cùng các đồng liêu, khoảng 8 người.

Tính tất thảy trong 9 ngày thượng tuần tháng 10 từ lúc trở về từ Lạc Dương, Vân Trường đã dự 7 cuộc yến tiệc lớn nhỏ. Đến ngày 17/10, thái y vào yết kiến Tào Tháo, báo kết quả xét nghiệm phản ứng khuếch đại gen của Vân Trường dương tính với vi rút gây viêm đường hô hấp.

Tào Tháo nghe báo, liền sai võ sĩ đến đưa Vân Trường vào thái y viện, nhốt riêng trong một phòng.

Ấy thật là:
Đang yên lại bày ra lắm tiệc
Đến nỗi xong rồi phải cách ly


Muốn biết phen này bệnh tình của Vân Trường hay dở thế nào, xem hồi sau mới rõ.

6 nhận xét:

 1. Trả lời
  1. Tiền bối có thể lên mạng tìm người có thành tích 9 ngày 7 cuộc liên hoan! ^^

   Xóa
  2. Là ai lây nhiễm cho Vân Trường???

   Xóa
  3. Tháo đang sai điều tra! ^^

   Xóa
 2. Hihi...Trong lúc dịch bệnh mà ko biết tự mình bảo vệ mình cứ ăn nhậu hoài thì ắt phải có cái kết cuộc đó thôi ko oan tí nào ...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thương thay Vân Trường! Tiếc thay Vân Trường! :))

   Xóa