Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Chuyện Khổng Minh chọn vợ


Ngày xưa bà ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hoàng thị
Nghe bảo là xấu kinh
Ấy thế nhưng bà ấy
Lấy được cả Khổng Minh

Người ngày nay chả hiểu
Sự thể ấy làm sao
Nên tụm đầu chổng đít
Bàn tán rất tào lao

Tự nhiên xem chuyện đó
Tôi thấy rất buồn cười
Nhưng cũng xin bày tỏ
Vài ý với các người!

Khổng Minh lấy vợ xấu
Bởi biết thị có tài
Chứ nếu không vì thế
Thì thị đã ế dài!

Nhưng cũng may được cái
Là thị biết tề gia
Nên Khổng Minh nhờ đó
Yên tâm công tác xa

Chỉ có điều tế nhị
Mà sách sử không ghi
(Cũng có khi vì sợ
Gây ra chuyện thị phi):

Khổng Minh không yêu vợ
Mà thích cặp bồ hơn
Nên suốt ngày kiếm cớ
Ra đóng ở ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kỳ Sơn

Ấy cũng vì bởi lẽ
Nơi ấy gần Trung Nguyên​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Nên đàn bà con gái
Toàn những đứa có duyên

Khổng Minh thì thừa biết
Mình nom cũng ngon lành
Nên mỗi khi có dịp
Đều tán gái thả phanh

Tiền nhân làm như vậy
Là có ý sâu xa:
Chẳng may vợ mình xấu
Thì ghẹo vợ người ta!

Hậu nhân đọc chả kỹ
Nên có biết gì đâu
Bởi thế nên phán láo
Chẳng khác gì trẻ trâu

(Gia Cát Võ Hầu khôn thiêng thì xin đừng chấp trò nghịch dại của kẻ hậu sinh)

Xem thêm:
- ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Chuyện Chu Du đánh thành Nam Quận
- ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Chuyện Quan Vũ đánh Tương Dương - Phàn Thành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét