Thứ Tư, 15 tháng 8, 2018

Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 8e


​​

Hồi thứ 8e
ĐỔNG TRÁC LUỴ TÌNH NUÔI MÈO MẢ
ĐIÊU THUYỀN VÌ NGHĨA KIẾM SÂM CAU


Trước nói, Đổng Trác sai người gọi Lý Nho vào, hỏi cách trị tội Lã Bố vì đã đưa Điêu Thuyền vào nhà nghỉ Vúc Khũ.

Lý Nho nói: “Thái sư muốn lấy thiên hạ, sao lại vì một việc nhỏ mọn mà trách mắng Lã Ôn hầu. Nếu y thay lòng đổi dạ, việc lớn e hỏng mất!”

Trác nghe ra, liền gọi Lã Bố, Điêu Thuyền đến, bảo rằng: “Sau khi sai bọn Lý Thôi, Quách Dĩ điều tra kỹ càng, lão phu thấy chưa đủ cơ sở để kết luận hai ngươi có quan hệ bất chính. Tuy nhiên, việc Phụng Tiên và Điêu Thuyền có mặt trong cùng một phòng nghỉ đã gây dị nghị, bức xúc trong bá quan và bách tính, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của hai người. Vì vậy, tuy không trách tội, nhưng lão phu yêu cầu hai ngươi nghiêm túc rút kinh nghiệm, không được tái phạm!”

Lã Bố và Điêu Thuyền cùng lạy tạ rồi lui ra. Bố lập tức lên ngựa trở về Trường An.

Được mấy bữa, Lã Bố lại phi ngựa đến My Ổ, hẹn Điêu Thuyền ra một nhà nghỉ tên là Vành Thinh để gặp nhau.

Hai người đang ở trong nhà nghỉ thì thám mã chạy về báo cho Đổng Trác. Trác lập tức dẫn bọn Lý Thôi, Quách Dĩ đem quân bao vây nhà nghỉ, đập cửa gọi Lã Bố và Điêu Thuyền ra nói chuyện.

Nửa tiếng sau, cửa phòng nghỉ mới mở. Lã Bố và Điêu Thuyền xuất hiện với y phục ngay ngắn.

Thấy hai người bước ra, Đổng Trác chỉ mặt Điêu Thuyền mắng: “Con tiện tì này, tại sao mi dám vào nhà nghỉ với Lã Bố? Mi lại toan giở trò mèo mỡ nữa chăng?”

Điêu Thuyền vội thưa: “Xin thái sư chớ ngờ oan cho tiện thiếp! Tiện thiếp biết thái sư tuổi cao sức yếu nên nhờ Lã Ôn hầu tìm mua sâm cau ở Trường An để thái sư ngâm rượu uống cho bổ thận. Tiện thiếp vào gặp Ôn hầu ở đây chỉ để lấy sâm cau cho thái sư chứ quyết không có chuyện giăng gió như thái sư nghĩ”.

Đổng Trác quát: “Không phải trò giăng gió thì hà cớ chúng bay lại đóng cửa phòng nghỉ lại làm chi?”

Điêu Thuyền khóc nói: “Lúc tiện thiếp vừa vào đến phòng của Ôn hầu thì nhận được tin của lễ tân báo rằng trong nhà nghỉ có tội phạm. Tiện thiếp sợ chẳng may tên tội phạm lại giở trò manh động gì chăng, nên phải đóng cửa phòng lại để giữ lấy cái thân này đặng còn hầu hạ thái sư”.

Đổng Trác không biết nói thế nào, bèn quát đuổi Lã Bố ra khỏi nhà nghỉ, đoạn sai bọn Lý Thôi, Quách Dĩ lập biên bản, yêu cầu Điêu Thuyền viết cam kết chấm dứt quan hệ với Lã Bố.

Ấy thực là:

Vì thương họ Đổng gân sức yếu
Thuyền kia mới phải kiếm sâm cau
Chứ đâu phải chuyện mèo và mỡ
Hẹn vào nhà nghỉ đặng quất nhau!


Chưa biết phen này Điêu Thuyền thực hiện cam kết dư lào, xem hồi sau mới rõ!

Xem thêm:
- Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 8d
- Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 8c
- Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 8b

6 nhận xét:

 1. * Có lẽ sâm cau là để Lã Bố dùng chăng?
  Dù sao lý do "sâm cau" vẫn hợp lý hơn lý do "mượn tiền", hì hì hì...
  * Bài học kinh nghiệm:
  Trước khi cùng nhau vào nhà nghỉ, nên cùng nhau nghĩ ra một lý do nào đó cho hợp lý(!)

  Trả lờiXóa
 2. Hình như tiên sinh đây có hứng thú đặc biệt với mấy trò trăng hoa của đám văn võ thời tam quốc thì phải. Như tôi thì chỉ hứng thú mấy vụ liên quan đến mấy trò chặn đường thu mãi lộ thôi :))

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Kẻ hèn thấy nhiều người trong sáng bị ngờ oan nên có lời bênh vực thôi, tiên sinh!

   "Nhớ câu kiến ngãi bất vi
   Mần người kiểu nớ cũng phi anh hùng!"

   Xóa